หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เศรษฐกิจมั่นคง ดำรงรักษาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

 
 
 
เลือกตั้ง
 

      กำหนดการ     เลือกตั้ง อบต. วันที่เท่าไร

เขียนโดย   คุณ จากคนทำงานไกลบ้าน

วันที่ 17 ก.ย. 2556 เวลา 17.11 น. [ IP : 182.52.82.183 ]  
 

ทำไมต้องเป็นวันเสาร์ด้วย เพราะว่าปกติที่มีการเลือกตั้งทุกครั้งเป็นวันอาทิตย์ ไม่เข้าใจทำไมคราวนี้เป็นวันเสาร์ที่19 ต.ค.56

เขียนโดย   คุณ ไกลบ้าน

วันที่ 17 ก.ย. 2556 เวลา 17.14 น. [ IP : 182.52.82.183 ]  
 

ที่กำหนดเป็นวันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม เพราะเป็นข้อตกลงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการจัดการเลือกตั้งในจังหวัดชัยนาท ส่วนเหตุผลที่มีมติเลือกเป็นวันนี้ก็เพราะว่า วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม เป็นวันตำรวจ ทำให้ตำรวจที่จะต้องมาเป็น จนท.รปภ.ไม่สามารถที่จะมาปฏิบัติหน้าที่ได้ และถ้าจะกำหนดเป็นวันอาทิตยที่ 20 ตุลาคม ก็ไม่สามารถที่จะดำเนินการได้เนื่องจากเลยระยะเวลา 45 วันที่จะต้องจัดให้มีการเลือกตั้งตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดค่ะ

เขียนโดย   คุณ ศูนย์ประสานงานการจัดการเลือกตั้ง ฯ

วันที่ 24 ก.ย. 2556 เวลา 08.53 น. [ IP : 125.25.221.81 ]  
 

น่าจะประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้สิทธิ์ทราบทุกชุมชนด้วย  เขาจะได้เข้าใจ  และสัปปลีกเวลาได้ถูกต้องและไม่เสียสิทธิ์                            

เขียนโดย   คุณ คนเกิดปี 2494

วันที่ 6 ต.ค. 2556 เวลา 03.02 น. [ IP : 125.25.217.175 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบไฟล์  
      ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
  กรุณาติ๊กถูก ที่ช่องด้านบนค่ะ
 
 
 
 
  (1)