คุณต้องการให้ อบต.พัฒนาเด้านใดมากที่สุด
ไฟฟ้าในตำบล ( 9 )
7.83%
ประปาในตำบล ( 22 )
19.13%
ถนนหนทาง ( 18 )
15.65%
การบริการของ อบต. ( 19 )
16.52%
สาธารณสุข ( 8 )
6.96%
การศึกษาและการเรียนรู้ ( 39 )
33.91%