หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบล วังไก่เถื่อน ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลวังไก่เถื่อน
ยินดีต้อนรับสู่
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลวังไก่เถื่อน
นายปิยวัฒน์ วิมล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังไก่เถื่อน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังไก่เถื่อน
สถานีอนามัยตำบลวังไก่เถื่อน
องค์การบริหารส่วนตำบลวังไก่เถื่อน
ใส่ใจในสุขภาพประชาชนในตำบล
อย่างทั่วถึงทุกชุมชน
วัดถ้ำเข้ จ.ชัยนาท
การเกษตรซึ่งเป็นอาชีพหลักในตำบลวังไก่เถื่อน
การเกษตรผลผลิตคุณภาพสูง
โดยการเกษตรในตำบลวังไก่เถื่อน
องค์การบริหารส่วนตำบลวังไก่เถื่อน
ต.วังไก่เถื่อน อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
1
2
3
4
5
ชีวิตวิถีใหม่ มีวินัย ร่วมใจ ล้างมือ ใส่หน้ากากอานามัย เว้นระยะห่าง ให้เป็นนิสัย ทุกคนจะปลอดภัยจากโควิด 19

นายกเข้าร่วมสัมมนา รวมพลังท้องถิ่น ครั้งที่ ๔ การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ภายใต [ 7 ธ.ค. 2566 ]   อ่าน 1 


เนื่องด้วยครบรอบวันเกิด นายปิยวัฒน์ วิมล นายก อบต.วังไก่เถื่อน ลงพื้นที่หมู่ที่ [ 4 ธ.ค. 2566 ]   อ่าน 5 


ดำเนินการเรียบร้อยเเล้ว การติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง [ 4 ธ.ค. 2566 ]   อ่าน 3 


ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังไก่เถื่อน สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2566 สมัยที่ 4 [ 1 ธ.ค. 2566 ]   อ่าน 4 


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังไก่เถื่อน ได้รับเกียรติเป็นประธานเปิดงานกีฬาสีกลุ่มส [ 30 พ.ย. 2566 ]   อ่าน 11 


เนื่องด้วยครบรอบวันเกิด นายปิยวัฒน์ วิมล นายก อบต.วังไก่เถื่อน ลงพื้นที่หมู่ที่ [ 30 พ.ย. 2566 ]   อ่าน 20 


ดำเนินการเรียบร้อยเเล้ว บ้านนางจิตรดา เรืองภู่ [ 28 พ.ย. 2566 ]   อ่าน 10 


ขอขอบพระคุณ คุณนริสา และคุณนพมาศ ที่เมตตาและสนับสนุนชุดที่นอน พร้อมอาหาร ให้กับน [ 27 พ.ย. 2566 ]   อ่าน 9 


นายกลงพื้นที่เยี่ยมบ้านที่ได้ทำการซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน 2 หลัง [ 20 พ.ย. 2566 ]   อ่าน 17 


นายกลงพื้นที่ตรวจการซ่อมแซมถนนลงลูกรัง หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ [ 17 พ.ย. 2566 ]   อ่าน 18 


นายกลงพื้นที่เพื่อให้กำลังใจพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวังไก่เถื่อนในการซ่อมแซม [ 17 พ.ย. 2566 ]   อ่าน 11 


ขอขอบคุณแขวงทางหลวงชัยนาท ที่ดำเนินการแก้ไขปัญหาซ่อมแซมทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 32 [ 17 พ.ย. 2566 ]   อ่าน 24 

 
 


 
 
 

 

การพัฒนาคุณภาพชีวิต
    
 
ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ทุกระดับ
 
เสริมสร้าง สุขภาพ อนามัย ชุมชน
 
สงเคราะห์ช่วยเหลือ ฟื้นฟู เด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส
 
การป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด
 
ส่งเสริมสนับสนุน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
 
การเสริมสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน
 
 

 

การบริหารจัดการจัดการบ้านเมืองที่ดี
    
 
การพัฒนาขีดสมรรถภาพและความสามารถในการทำงาน
ของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
 
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
 
การส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 
พัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 

 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
    
 
ก่อสร้าง / ปรับปรุง / บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ
 
การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค / บริโภค / ระบบประปา
 
การขยายติดตั้ง ซ่อมระบบไฟฟ้า
 
 
 

 

การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
    
 
การบำบัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
แนวทางจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
 
การส่งเสริมและสนับสนุนการเกษตรปลอดภัย
 

 

ยุทธศาสตร์ด้านศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
    
 
ส่งเสริมกิจการด้านศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีในตำบล
 
จัดงานเพื่อส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีท้องถิ่น
 
พัฒนาชุมชนให้เป็นตำบลน่ามอง น่าอยู่
 
ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา รักษาวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น องค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
 
 

 

ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน
พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
    
 
ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน เช่น การรวมกลุ่ม การให้ความรู้
 
ส่งเสริม พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
 
มีการส่งเสริม ชุมชนและครอบครัวในการพึ่งตนเอง
 
ส่งเสริมให้เกิดการค้า การลงทุน การส่งเสริมการท่องเที่ยว
ส่งเสริมอาชีพสร้างงาน สร้างรายได้
 
สายตรงนายก
โทร : 056-451837
องค์การบริหารส่วนตำบลวังไก่เถื่อน อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 17130 โทรศัพท์ : 0-5645-1837 โทรสาร : 0-5645-1837
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลวังไก่เถื่อน
จำนวนผู้เข้าชม 14,886,908 เริ่มนับ 15 มิ.ย. 2553 จัดทำโดย : Naxsolution
แผนผังเว็บไซต์  
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10