หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


จ.อ.สุขสรร สุทธิพันธุ์
ปลัด อบต.วังไก่เถื่อน


นายอาทิช วรรณพงษ์
รองปลัด อบต.วังไก่เถื่อน
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายสุรชัย ดีล้อม
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวมธุริดา รุ่งเรือง
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายมานพ ปานเกิด
ผู้อำนวยการกองช่าง