หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นายธัชธรรม โพธิ์เอี้ยง
ปลัด อบต.วังไก่เถื่อน
หมายเลขโทรศัพท์ 05-6451-837
นายอาทิช วรรณพงษ์
รองปลัด อบต.วังไก่เถื่อน
หมายเลขโทรศัพท์ 08-3795-0550
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นางสาวยุพิน พุกมาก
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 085-126-2918
นางสาวมธุริดา รุ่งเรือง
ผู้อำนวยการกองคลัง
หมายเลขโทรศัพท์ 09-2880-2800
นายมานพ ปานเกิด
ผู้อำนวยการกองช่าง
หมายเลขโทรศัพท์ 09-3171-1680