หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
รายงานผลการกำกับติดตาม
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน [ 30 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลวังไก่เถื่อน ประจำปี พ.ศ.2562 [ 1 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 28  
 
รายงานการควบคุมภายใน สำหรับงวดสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 20 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 12  
 
รายงานประเมินผลการควบคุมภายใน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังไก่เถื่อน [ 12 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 17  
 
รายงานประเมินผลการควบคุมภายใน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวังไก่เถื่อน [ 12 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 16  
 
รายงานประเมินผลการควบคุมภายใน สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังไก่เถื่อน [ 12 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 13  
 
รายงานประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน แบบ ปค. 5 [ 12 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 17  
 
รายงานประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน แบบ ปค. 4 [ 12 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 18  
 
การประเมินผลการควบคุมภายใน แบบ ปค.1 [ 12 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 17  
 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562 [ 7 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 21  
 
  (1)