หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
รายงานผลการกำกับติดตาม
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน [ 8 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 27  
 
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) [ 7 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 5  
 
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563-มีนาคม 2564) [ 5 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 15  
 
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ปี พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน [ 2 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 15  
 
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563-มีนาคม 2564) [ 22 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 11  
 
[ 22 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 7  
 
การดำเนินการตามมาตรฐานเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 30 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังไก่เถื่อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบเดือนธันวาคม 2563 [ 25 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 27  
 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 30 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน [ 30 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 51  
 
  (1)     2