หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลวังไก่เถื่อน
ยินดีต้อนรับสู่
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลวังไก่เถื่อน
นางชัญญาภัค กาญจนวิกัติ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังไก่เถื่อน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังไก่เถื่อน
สถานีอนามัยตำบลวังไก่เถื่อน
องค์การบริหารส่วนตำบลวังไก่เถื่อน
ใส่ใจในสุขภาพประชาชนในตำบล
อย่างทั่วถึงทุกชุมชน
วัดถ้ำเข้ จ.ชัยนาท
การเกษตรซึ่งเป็นอาชีพหลักในตำบลวังไก่เถื่อน
การเกษตรผลผลิตคุณภาพสูง
โดยการเกษตรในตำบลวังไก่เถื่อน
องค์การบริหารส่วนตำบลวังไก่เถื่อน
ต.วังไก่เถื่อน อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
1
2
3
4
5
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เศรษฐกิจมั่นคง ดำรงรักษาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 
 

รายละเอียดคลิกด้านบน
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
 

     ด้วย สภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังไก่เถื่อน ได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังไก่เถื่อนได้ให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติฯ ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังไก่เถื่อน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 อำเภอหันคา โดยนายอำเภอหันคาได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังไก่เถื่อนเสร็จเรียบแล้ว จึงให้องค์การบริหารส่วนตำบลวังไก่เถื่อนประกาศใช้เป็นข้อบัญญัติฯและประกาศเปิดเผยให้สาธารณชนได้รับทราบตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน ข้อ 39
     องค์การบริหารส่วนตำบลวังไก่เถื่อน โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังไก่เถื่อนจึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 71 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 ประกอบกับข้อ ๓๙ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 องค์การบริหารส่วนตำบลวังไก่เถื่อนจึงประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยให้มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป
     จึงขอประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้จะติดประกาศดังกล่าวไว้ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังไก่เถื่อน เพื่อให้ประชาชนทราบ โดยมีกำหนด 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศ เป็นต้นไป
     ประกาศ ณ  วันที่  25 เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2560

 

ข่าว ณ. วันที่ 29 ส.ค. 2560 เวลา 08.30 น. โดย คุณ สุรชัย ดีล้อม

แก้ไขข่าว ณ. วันที่ 16 มิ.ย. 2563 เวลา 11.29 น. โดย คุณ อัญชลี แป้นเงิน

ผู้เข้าชม 116 ท่าน

 
 
 
สายตรงนายก
โทร : 0-564-51837
องค์การบริหารส่วนตำบลวังไก่เถื่อน อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 17130 โทรศัพท์ : 0-5645-1837 โทรสาร : 0-5645-1837
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลวังไก่เถื่อน
จำนวนผู้เข้าชม 2,947,727 เริ่มนับ 15 มิ.ย. 2553 จัดทำโดย : Naxsolution
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10