หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
การจัดการองค์ความรู้ KM
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 1 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 55  
 
การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 [ 1 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 57  
 
รู้ทัน ป้องกัน โควิด-19 [ 2 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 54  
 
การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562 [ 15 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 63  
 
วันลาของพนักงานท้องถื่น [ 1 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 65  
 
  (1)