หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แบบลงทะเบียนขอรับความรับช่วยเหลือของประชาชน (กรณีร้องขอด้วยผู้่แทน) [ 16 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 25  
 
แบบลงทะเบียนขอรับความรับช่วยเหลือของประชาชน (กรณีร้องขอด้วยตนเอง) [ 12 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 21  
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการช่่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2562 [ 12 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 19  
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการช่่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2561 [ 12 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 19  
 
ประกาศการสำรวจและลงทะเบียนรับเรื่องขอความช่วยเหลือของประชาชนและช่องทางการขอความช่วยเหลือของประชาชน [ 12 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 20  
 
คำสั่งแต่งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 12 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 25  
 
คำสั่งจัดตั้งทีมสำรวจและจัดเก็บข้อมูลประชาชนที่ต้องการขอรับความช่วยเหลือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 12 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 20  
 
คำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการบันทึกข้อมูลประชาชนที่ขอรับความช่วยเหลือทั้งหมดลงในระบบข้อมูลกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) [ 12 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 21  
 
คำสั่งมอบหมายบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลวังไก่เถื่อน [ 12 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
คำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานประจำศูนย์ปฏิบัติการในการช่วยเหลือประชาชน [ 12 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 20  
 
  (1)     2