หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตุลาคม 2562 – มิถุนายน 2563) [ 25 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 58  
 
รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 25 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 53  
 
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563) [ 24 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 48  
 
คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ [ 24 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 50  
 
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวังไก่เถื่อน เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปี พ.ศ. 2563 [ 19 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 50  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังไก่เถื่อน เรื่อง มาตรการการใช้ดุลยพินิจของผู้มีอำนาจในการอนุมัติในพนักงานส่วนตำบลเข้ารับการอบรม [ 19 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 48  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังไก่เถื่อน เรื่อง มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียน กรณีการทุจริตต่อหน้าที่หรือ การประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังไก่เถื่อน [ 19 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 50  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังไก่เถื่อน เรื่องมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 19 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 51  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562 - 2564) [ 16 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 66  
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562-มีนาคม 2563) [ 15 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 58  
 
  (1)     2      3