หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เศรษฐกิจมั่นคง ดำรงรักษาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ครั้งที่ 1   7 ส.ค. 2562 42
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังไก่เถื่อน สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2562 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1   7 ส.ค. 2562 43
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านท่าหว้า (ซอยบ้านนางทวี สุขประดิษฐ์ ถึงบ้านนางบัวแก้ว พานทอง) โดยวิธีเฉพภาะเจาะจง   30 ก.ค. 2562 16
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านห้วยตาสี (จากบึงระหารใหญ่ ถึงค่ายลูกเสือ) โดยวิธีเฉพภาะเจาะจง   30 ก.ค. 2562 12
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านดอนกระโดน (สายบ้านตาเกิด) โดยวิธีเฉพภาะเจาะจง   30 ก.ค. 2562 15
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศบัญชีผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยความพิการ ประจำเดือน สิงหาคม 2562   26 ก.ค. 2562 31
ข่าวประชาสัมพันธ์   กำหนดการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ประจำเดือน สิงหาคม   26 ก.ค. 2562 28
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   24 ก.ค. 2562 51
ข่าวประชาสัมพันธ์   กำหนดการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ประจำเดือน กรกฏาคม 2562   4 ก.ค. 2562 27
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศบัญชีผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยความพิการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2562   4 ก.ค. 2562 31
   1     (2)     3      4      5      6     ....หน้าสุดท้าย >> 53