หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เศรษฐกิจมั่นคง ดำรงรักษาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

 
 
 
ประชุมพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังไก่เถื่อน เพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังไก่เถื่อน

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 ต.ค. 2561 เวลา 15.08 น. โดย คุณ สุรชัย ดีล้อม

ผู้เข้าชม 221 ท่าน