หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เศรษฐกิจมั่นคง ดำรงรักษาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

 
 
รายละเอียด คลิกด้านบน
 
บัญชีผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำเดือนกันยายน  
 

บัญชีรายชื่อผู้พิการ

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 ก.ย. 2562 เวลา 11.30 น. โดย คุณ มนัสชนก หลวงชนะ

ผู้เข้าชม 7 ท่าน