หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เศรษฐกิจมั่นคง ดำรงรักษาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

 
 
 
ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังไก่เถื่อน สมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2562 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1  
 

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังไก่เถื่อน ในการประชุมสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2562 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 เมื่อวันพุธ ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2562 ได้มีมติรับรองการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังไก่เถื่อน สมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2562 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 เมื่อวันจันทร์ ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2562

 

ข่าว ณ. วันที่ 26 ส.ค. 2562 เวลา 14.43 น. โดย คุณ อัญชลี แป้นเงิน

ผู้เข้าชม 18 ท่าน