หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เศรษฐกิจมั่นคง ดำรงรักษาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

 
 
 
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านดอนกระโดน (สายบ้านตาเกิด) โดยวิธีเฉพภาะเจาะจง  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 30 ก.ค. 2562 เวลา 10.27 น. โดย คุณ มานพ ปานเกิด

ผู้เข้าชม 15 ท่าน