หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เศรษฐกิจมั่นคง ดำรงรักษาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

 
 
 
ประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2562 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังไก่เถื่อน สมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2562
สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 วันพุธ ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังไก่เถื่อน
พิจารณาร่างข้อบัญญัติเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 ส.ค. 2562 เวลา 14.53 น. โดย คุณ อัญชลี แป้นเงิน

ผู้เข้าชม 50 ท่าน