หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เศรษฐกิจมั่นคง ดำรงรักษาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

 
 
 
ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ครั้งที่ 1  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ครั้งที่ 1 เพื่อพิจารณาเลือกประธานคณะกรรมการแปรญัตติ
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
และเลือกเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 ส.ค. 2562 เวลา 10.16 น. โดย คุณ อัญชลี แป้นเงิน

ผู้เข้าชม 43 ท่าน