หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เศรษฐกิจมั่นคง ดำรงรักษาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

 
 
 
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังไก่เถื่อน สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2562 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังไก่เถื่อน สมัยประชุม สมัยสามัญ
ประจำปี พ.ศ.2562 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 เมื่อวันจันทร์ ที่ 5 สิงหาคม 2562
เวลา 10.00 น. ณห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังไก่เถื่อน

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 ส.ค. 2562 เวลา 10.07 น. โดย คุณ อัญชลี แป้นเงิน

ผู้เข้าชม 43 ท่าน