หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เศรษฐกิจมั่นคง ดำรงรักษาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

 
 
 
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 11 พร้อมวางท่อระบายน้ำ ในซอยแม่ชีอมาวดี จากบ้านนางกาหลง ถึงบ้านนายเกษม น้ำจันทร์  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 3 ก.ค. 2562 เวลา 15.18 น. โดย คุณ มานพ ปานเกิด

ผู้เข้าชม 16 ท่าน