หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เศรษฐกิจมั่นคง ดำรงรักษาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

 
 
 
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลวังไก่เถื่อน  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.วังไก่เถื่อน
เพื่อพิจารณารายงานการรับเงิน การจ่ายเงิน และเงินคงเหลือกองทุนสุขภาพฯ ประจำไตรมาส 3 และร่างแผนโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ในวันพฤหัสบดี ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น.
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังไก่เถื่อน

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 มิ.ย. 2562 เวลา 13.18 น. โดย คุณ อัญชลี แป้นเงิน

ผู้เข้าชม 49 ท่าน