หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เศรษฐกิจมั่นคง ดำรงรักษาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

 
 
 
ประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2562 สมัยที่ 2  
 

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังไก่เถื่อน สมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2562
สมัยที่ 2 วันศุกร์ ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2562 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังไก่เถื่อน

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 มิ.ย. 2562 เวลา 14.50 น. โดย คุณ อัญชลี แป้นเงิน

ผู้เข้าชม 62 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย