หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เศรษฐกิจมั่นคง ดำรงรักษาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

 
 
 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังไก่เถื่อน สมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2562 สมัยที่ 2  
 

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังไก่เถื่อน สมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2562 สมัยที่ 2
เรียน คณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังไก่เถื่อนทุกท่าน หัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกองทุกกอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังไก่เถื่อน ได้เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังไก่เถื่อน สมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2562 สมัยที่ 2 ในวันศุกร์ ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังไก่เถื่อน และในวันดังกล่าวให้แต่งกายเครื่องแบบสีกากีคอพับ

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 มิ.ย. 2562 เวลา 11.26 น. โดย คุณ อัญชลี แป้นเงิน

ผู้เข้าชม 55 ท่าน