หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เศรษฐกิจมั่นคง ดำรงรักษาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

 
 
 
ขอเชิญประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 (คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังไก่เถื่อน)  
 

เรื่อง ขอเชิญประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เรียน คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังไก่เถื่อนทุกท่าน
ขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุม ในวันศุกร์ ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2562 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณลานจอดรถที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังไก่เถื่อน

 

ข่าว ณ. วันที่ 23 พ.ค. 2562 เวลา 15.11 น. โดย คุณ อัญชลี แป้นเงิน

ผู้เข้าชม 65 ท่าน