หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เศรษฐกิจมั่นคง ดำรงรักษาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

 
 
 
ขอเชิญประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565  
 

เรื่อง ขอเชิญประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
เรียน ประชาคมตำบลทุกท่าน
     ขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมในวันศุกร์ ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2562 เวลา 10.00 น. ณ บริเวณลานจอดรถที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังไก่เถื่อน

 

ข่าว ณ. วันที่ 23 พ.ค. 2562 เวลา 14.55 น. โดย คุณ อัญชลี แป้นเงิน

ผู้เข้าชม 93 ท่าน