หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เศรษฐกิจมั่นคง ดำรงรักษาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

 
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังไก่เถื่อน เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นสัดส่วนประชาคมระดับตำบล  
 


 

ข่าว ณ. วันที่ 23 พ.ค. 2562 เวลา 13.31 น. โดย คุณ อัญชลี แป้นเงิน

ผู้เข้าชม 68 ท่าน