หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เศรษฐกิจมั่นคง ดำรงรักษาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

 
 
 
ประชุมพิจารณาอนุมัติแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการจัดบริการสาธารณสุข  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

นางชัญญาภัค กาญจนวิกัติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังไก่เถื่อน เป็นประธานเปิดการประชุมพิจารณาอนุมัติแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการจัดบริการสาธารณสุขกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลวังไก่เถื่อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังไก่เถื่อน วันที่ 6 ก.พ. 61 เวลา 09.00 น.

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 ก.พ. 2561 เวลา 14.02 น. โดย คุณ สุรชัย ดีล้อม

ผู้เข้าชม 334 ท่าน