หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เศรษฐกิจมั่นคง ดำรงรักษาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

 
 
 
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2561  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

องค์การบริหารส่วนตำบลวังไก่เถื่อน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก และเยาวชน ว่าเขาเหล่านั้นเป้นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคม และความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติ และเป็นช่วงวัยแห่งการเรียนรู้ เด็กๆ จึงควรได้รับการส่งเสริมให้มีความรู้ทั้งในห้องเรียน และนอกห้องเรียน เพื่อให้มีความรู้ในด้านวิชาการและทักษะในการใช้ชีวิต โดยรู้จักคิด รู้จักเหตุผล รู้จักการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ รู้จักแยกแยะความผิดถูก และเป็นผู้มีทัศนะคติในทางบวก โดยต้องหมั่นเรียนรู้ตลอดชีวิตและสามารภชถปรับตัวให้ทันการเปลี่ยนเเปลงของโลกปัจจุบัน ฯ องค์การบริหารส่วนตำบลวังไก่เถื่อนจึงได้จัดทำโครงการจัดงานวันเเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2561

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 ก.พ. 2561 เวลา 13.45 น. โดย คุณ สุรชัย ดีล้อม

ผู้เข้าชม 321 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย