หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบล วังไก่เถื่อน ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
 
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลวังไก่เถื่อน
ยินดีต้อนรับสู่
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลวังไก่เถื่อน
นายปิยวัฒน์ วิมล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังไก่เถื่อน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังไก่เถื่อน
สถานีอนามัยตำบลวังไก่เถื่อน
องค์การบริหารส่วนตำบลวังไก่เถื่อน
ใส่ใจในสุขภาพประชาชนในตำบล
อย่างทั่วถึงทุกชุมชน
วัดถ้ำเข้ จ.ชัยนาท
การเกษตรซึ่งเป็นอาชีพหลักในตำบลวังไก่เถื่อน
การเกษตรผลผลิตคุณภาพสูง
โดยการเกษตรในตำบลวังไก่เถื่อน
องค์การบริหารส่วนตำบลวังไก่เถื่อน
ต.วังไก่เถื่อน อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
1
2
3
4
5
ชีวิตวิถีใหม่ มีวินัย ร่วมใจ ล้างมือ ใส่หน้ากากอานามัย เว้นระยะห่าง ให้เป็นนิสัย ทุกคนจะปลอดภัยจากโควิด 19 
การดำเนินโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว2980  [ 26 ก.ย. 2565 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนกันยายน 2565 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3035 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 ก.ย. 2565 ]
ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ตามโครงการ Young Leaders Program (YLP) ประจำปี พ.ศ. 2566 กพส. มท 0810.2/ว3032  [ 26 ก.ย. 2565 ]
การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กค. มท 0803.3/ว3025 [เอกสารแนบ]  [ 26 ก.ย. 2565 ]
โครงการคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นด้านการศึกษา (DLA AWARD 2022) ประจำปีงบประมาณ 2565 กศ. มท 0816.3/ว3019 [รายชื่อผู้ส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือก]  [ 26 ก.ย. 2565 ]
สรุปผลโครงการอบรมสัมมนาเพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.2/ว2977  [ 23 ก.ย. 2565 ]
การบันทึกข้อมูลด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายปี (มฝ.1) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว3009 [เอกสารแนบ]  [ 23 ก.ย. 2565 ]
ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตรการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนอย่างปลอดภัย กสว. มท 0820.2/ว3011 [เอกสารแนบ]  [ 23 ก.ย. 2565 ]
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 กต. มท 0818.2/ว2975  [ 23 ก.ย. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2992  [ 23 ก.ย. 2565 ]
 

 
 
 
   
   
   
   
 
 
 
 
 
แจ้งการหยุดสูบน้ำของสถานีสูบน้ำทุ่งวัดสิงห์ [ 14 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 30 
ประชาสัมพันธ์สื่อการเรียนรู้หลักสูตรพลเมืองคุณภาพในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 9 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 42 
การรับลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 [ 7 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 45 
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ [ 3 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 79 
ขอส่งคู่มือประชาชน พลเมืองคุณภาพ [ 11 ก.ค. 2565 ]   อ่าน 113 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์มแจ้งซ่อมและบริหารจัดการปัญหาเมือง (Traffty Fo [ 11 ก.ค. 2565 ]   อ่าน 99 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 [ 23 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 103 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายเฉลิม มงคลหัตถี หมู [ 23 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 58 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนนลาดยางถึงบ้านนายนิรัดร์ [ 23 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 78 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านห้วยตาสี จากถนนค [ 23 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 68 
ประกาศราคากลางซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก ต่อจากถนนลาดยาง สายหน้าบ้านผู้ใหญ่ปี ห [ 22 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 75 
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์วารสารองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท [ 21 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 118 
รับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร [ 21 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 135 
(ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570) [ 16 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 142 
แผนการสูบน้ำนาปี ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1 [ 15 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 144 
การจัดกิจกรรม ตลาดนัดชุมชนช่วยค่าครองชีพ จังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 10/2565 [ 9 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 147 
การจัดทำหน่วยบริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนเคลื่อนที่ (Mobile Unit) กรณีผู้ป่วยต [ 7 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 89 
การบังคับใช้มาตรฐานค่าควันดำของรายนต์ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัด [ 24 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 112 
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 23 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 71 
เชิญชวนประชาชนร่วมแวะชมและถ่ายรูปจุดเช็คอินใหม่ ทุ่งทานตะวัน [ 12 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 206 
ทต.ตลุก ประกาศเทศบาลตำบลตลุก เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงา [ 27 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 15 
ทต.โพงาม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวลูกรัง สายคันคลอง 2 ขวา 1ซ้าย แม [ 27 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 15 
ทต.ธรรมามูล กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ผุด“บัตรคนพิการ” อิเล็ [ 27 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 10 
ทต.ธรรมามูล งานพัฒนาชุมชนลงพื้นที่สำรวจเยี่ยมบ้านและประเมินครอบครัว [ 27 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 5 
ทต.มโนรมย์ เจ้าคุณพระมงคลกิจโกศล (หลวงปู่ฤาษีตาไฟ) รองเจ้าคณะจังหวัดชัยนาท เจ้าอาวาสวัดเทพห [ 27 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 3 
อบต.หันคา ร่วมโครงการพัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม (อาชีพดีพร้อม) ปีงบประมาณ [ 27 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 3 
ทต.หางน้ำสาคร ประกาศฯ เรื่อง ขอความร่วมมือชำระค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย [ 27 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 4 
ทต.หาดอาษา กิจกรรมการตรวจสอบระบบไฟฟ้าเพื่อป้องกันไฟรั่ว [ 27 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 10 
ทต.นางลือ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลด์ติกคอนกรีต [ 27 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 5 
ทต.แพรกศรีราชา ประกาศตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนริมแม่น้ำน้อย บริเวณซอยพระลาน 8 [ 27 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 5 

วัดวิจิตรรังสรรค์
   
 
 
 
บริการ ส่งพัสดุไปต่างประเทศ (27 พ.ค. 2565)    อ่าน 94  ตอบ 0  
สอบถามครับ (27 มี.ค. 2565)    อ่าน 167  ตอบ 1  
ขอแสดงความคิดเห็นค่ะ (9 มี.ค. 2565)    อ่าน 885  ตอบ 3  
เบี้ยยัีงชีพผู้สูงอายุออกวันไหนคะ เดือนก.พ 65 (9 ก.พ. 2565)    อ่าน 224  ตอบ 1  
อยากรวย เชิญทางนี้ (21 ต.ค. 2564)    อ่าน 470  ตอบ 0  
เตือนบุคคลอันตราย (16 ต.ค. 2564)    อ่าน 2647  ตอบ 3  
ติดตามโครงการก่อสร้างถนน ม7 วังไก่เถื่อน (4 มี.ค. 2564)    อ่าน 689  ตอบ 2  
น้ำประปาหมู่ 3 เฮงซวยจริงๆ * * * โครตเบื่อ ใครดูแลวะ ปัญญาอ่อนทั้งนั้น เป็นมานานมาก (3 ก.พ. 2564)    อ่าน 1694  ตอบ 5  
รายชื่อสงเคราะห์บุตร (21 ม.ค. 2563)    อ่าน 895  ตอบ 4  
ขอบคุณ จนท. ของ อบต. (11 เม.ย. 2561)    อ่าน 1343  ตอบ 0  
อบต. วังไก่เถื่อน รับสมัครพนักงานมั้ยค่ะ จบอาชีวะป.ว.ส.บัญชีมา ตอนนี้ว่างงานค่ะ (18 ส.ค. 2559)    อ่าน 1985  ตอบ 1  
น้ำประปาหมู่ 3 วังไก่เถื่อน ดำมากใช้น้ำคลองดีกว่ามั้ง นานมากดำตลอด (30 ก.ค. 2559)    อ่าน 1230  ตอบ 0  
ขอโอนย้าย (30 มิ.ย. 2559)    อ่าน 1381  ตอบ 1  
นี่หรือบุคคลที่ท่านเลือกมาเป็นผู้นำตำบลโดยมีคะแนนเป็นอันดับ 2.... (30 ต.ค. 2558)    อ่าน 2592  ตอบ 1  
รับโอนพนักงานส่วนตำบล (16 ต.ค. 2558)    อ่าน 2316  ตอบ 7  
การจัดส่งสื่อสิ่งพิมพ์โครงการขับเคลื่อนนโยบายเด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก ฯ [ 27 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 7 
โอนเงินสมทบกองุทนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นฯ ทม.ชัยนาท [ 27 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 10 
ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 256 [ 27 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 11 
การดำเนินการแก้ไขชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในระบบสารสนเทศ [ 27 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 13 
ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 16 [ 27 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 10 
การบันทึกข้อมูลด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของอปท.รายปี (มฝ.1) ด่วนที่สุด [ 27 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 12 
การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 27 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 16 
ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตรการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนอย่างปลอ [ 26 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 17 
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถ [ 26 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 18 
ขอความร่วมมือดำเนินงานตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 26 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 20 

กระเช้าเถาวัลย์แดง
   
 
  ประกาศจากระบบ e-GP
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายดอนแจง หมู่ที่ 1 บ้านคลองคต ขนาดกว้าง 4.00 เม [ 23 ก.ย. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายดอนแจง หมู่ที่ 1 บ้านคลองคต ขนาดกว้าง 4.00 เม [ 23 ก.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2565 ]จ้างทำป้ายตัวหนังสือที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังไก่เถื่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2565 ]

 
 
 
 
 
  คุณต้องการให้ อบต.พัฒนาเด้านใดมากที่สุด
  ไฟฟ้าในตำบล
  ประปาในตำบล
  ถนนหนทาง
  การบริการของ อบต.
  สาธารณสุข
  การศึกษาและการเรียนรู้
 


 เริ่มนับ วันที่ 15 มิ.ย. 2553
สายตรงนายก
โทร : 056-451837
องค์การบริหารส่วนตำบลวังไก่เถื่อน อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 17130 โทรศัพท์ : 0-5645-1837 โทรสาร : 0-5645-1837  
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลวังไก่เถื่อน  
จำนวนผู้เข้าชม 12,621,324 เริ่มนับ 15 มิ.ย. 2553 จัดทำโดย : Naxsolution  
แผนผังเว็บไซต์  
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10  
 
ระบบบริหารงานและให้บริการประชาชน
สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลวังไก่เถื่อน
One Stop Service
ชำระค่าขยะออนไลน์