หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลวังไก่เถื่อน
ยินดีต้อนรับสู่
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลวังไก่เถื่อน
นายปิยวัฒน์ วิมล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังไก่เถื่อน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังไก่เถื่อน
สถานีอนามัยตำบลวังไก่เถื่อน
องค์การบริหารส่วนตำบลวังไก่เถื่อน
ใส่ใจในสุขภาพประชาชนในตำบล
อย่างทั่วถึงทุกชุมชน
วัดถ้ำเข้ จ.ชัยนาท
การเกษตรซึ่งเป็นอาชีพหลักในตำบลวังไก่เถื่อน
การเกษตรผลผลิตคุณภาพสูง
โดยการเกษตรในตำบลวังไก่เถื่อน
องค์การบริหารส่วนตำบลวังไก่เถื่อน
ต.วังไก่เถื่อน อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
1
2
3
4
5
ชีวิตวิถีใหม่ มีวินัย ร่วมใจ ล้างมือ ใส่หน้ากากอานามัย เว้นระยะห่าง ให้เป็นนิสัย ทุกคนจะปลอดภัยจากโควิด 19 
โครงการปฐมนิเทศนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ปีการศึกษา 2565 กศ. มท 0816.5/5906  [ 17 พ.ค. 2565 ]
โครงการปฐมนิเทศนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ปีการศึกษา 2565 กศ. มท 0816.5/ว5907  [ 17 พ.ค. 2565 ]
การคัดเลือกบุคคลเพื่อรับรางวัลธัญญารักษ์อวอร์ด ประจำปี 2565 กพส. มท 0810.6/ว1394  [ 17 พ.ค. 2565 ]
ประชาสัมพันธ์โครงการศูนย์ทดลองหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษ(หลักสูตรและเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ Active Learningด้วยนิทาน เกมส์ เพลง สื่อนวัตกรรม แพลตฟอร์มเทคโนโลยี AIจากประเทศอังกฤษ) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประถมศึกษา1-3 ฯ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว1395 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 17 พ.ค. 2565 ]
การเร่งรัดให้ส่วนราชการดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ (ค่าไฟฟ้า) กยผ. มท 0815.3/ว1393 [เอกสาร]  [ 17 พ.ค. 2565 ]
เกมสร้างการเรียนรู้สำหรับเด็ก (iSafe Family Game) กศ. มท 0816.3/ว1390  [ 17 พ.ค. 2565 ]
การเข้าเฝ้ารับประทานเข็ม (พุ่มเพชร) กศ. มท 0816.5/ว1391 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 พ.ค. 2565 ]
ประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1387  [ 12 พ.ค. 2565 ]
การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว3317  [ 12 พ.ค. 2565 ]
ซักซ้อมความเข้าใจการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) กม. มท 0804.6/ว1383 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 12 พ.ค. 2565 ]
 

 
 
 
   
   
   
   
 
 
 
 
 
เชิญชวนประชาชนร่วมแวะชมและถ่ายรูปจุดเช็คอินใหม่ ทุ่งทานตะวัน [ 12 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 16 
ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2565 [ 11 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 21 
ขอประชาสัมพันธ์ โครงการจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจกิจกรรม จิตอาสาปลูกต้นไม้เฉ [ 3 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 27 
ขอประชาสัมพันธ์ กฎหมายหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการชำระภาษีที่ออกโดยหน่วยงานอื่น [ 22 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 51 
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังไก่เถื่อน สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2565 สมัยที [ 12 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 32 
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังไก่เถื่อน สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2565 สมัยที [ 5 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 60 
นายกตรวจสอบความพร้อมการจัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขององค์การบ [ 29 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 62 
ประชาสัมพันธ์ประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากพายุฝน ลมแรง [ 29 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 52 
การปฏิบัติงานการทะเบียนราษฎรด้วยระบบดิจิทัล (DOPA Digital ID) [ 24 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 60 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการ บอกดิน 3 [ 22 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 76 
ขอแจ้งหยุดการส่งน้ำปลูกพืชฤดูแล้งปี 2564/65 [ 22 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 62 
เชิญชวนร่วมแสดงความคิดเห็นในการปิดจุดกลับรถหน้า อบต.วังไก่เถื่อนและจัดทำสี่แยกไฟ [ 21 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 46 
ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมประชุมประชาคทท้องถิ่น เพื่อพิจารณาร่างแผ่นพัฒนาท้องถิ่น( [ 21 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 45 
ประกาศผู้ชนะุการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้า [ 15 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 22 
ประชาสัมพันธ์ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม บำเพ็ญประโยชน์สาธารณะ เนื่องใน วันท้องถิ่นไท [ 15 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 53 
ประกาศผู้ชนะุการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านคลองคต [ 15 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 25 
ประชาสัมพันธ์ประชาชนเข้าร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT [ 14 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 56 
ขอขอบพระคุณ อบต.วังไก่เถื่อน ที่สนับสนุนโครงการของ DGA [ 14 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 50 
โครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังควา [ 11 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 60 
โครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังควา [ 9 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 90 
อบต.บ่อแร่ วันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปีเป็นวันงดสูบบุหรี่โลก ( World No Tobacco Day) [ 31 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 34 
ทต.นางลือ สื่อประชาสัมพันธ์ อปท.ที่มีผลการปฎิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2564 [ 18 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
ทต.นางลือ กิจกรรม 5ส [ 18 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
ทต.หาดอาษา กิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำปี [ 18 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
ทต.นางลือ สิทธิผู้สูงอายุตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ตามมาตรา 11(1) - (13) มาตรา [ 18 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 11 
ทต.หาดอาษา นางนันท์ชญา สุภาวิตานายกเทศมนตรีมอบหมายงานให้ [ 18 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
ทต.หาดอาษา นางนันท์ชญา สุภาวิตานายกเทศมนตรีตำบลหาดอาษาให้การต้อนรับรองปลัด [ 18 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
สถ.จ.ชัยนาท สถจ.ชัยนาท จัดกิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ [ 18 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
ทต.ธรรมามูล ตัดหญ้าปรับภูมิทัศน์รอบระบบผลิตน้ำประปา หมู่ที่ 6 และ หมู่ที่ 8 ตำบลธรรมามูล [ 17 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
ทต.ธรรมามูล ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 3,5 และหมู่ที่ 9 ตำบลธรรมามูล [ 17 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 3 

วัดวิจิตรรังสรรค์
   
 
 
 
สอบถามครับ (27 มี.ค. 2565)    อ่าน 68  ตอบ 1  
ขอแสดงความคิดเห็นค่ะ (9 มี.ค. 2565)    อ่าน 737  ตอบ 3  
เบี้ยยัีงชีพผู้สูงอายุออกวันไหนคะ เดือนก.พ 65 (9 ก.พ. 2565)    อ่าน 91  ตอบ 1  
อยากรวย เชิญทางนี้ (21 ต.ค. 2564)    อ่าน 334  ตอบ 0  
เตือนบุคคลอันตราย (16 ต.ค. 2564)    อ่าน 2482  ตอบ 3  
ติดตามโครงการก่อสร้างถนน ม7 วังไก่เถื่อน (4 มี.ค. 2564)    อ่าน 528  ตอบ 2  
น้ำประปาหมู่ 3 เฮงซวยจริงๆ * * * โครตเบื่อ ใครดูแลวะ ปัญญาอ่อนทั้งนั้น เป็นมานานมาก (3 ก.พ. 2564)    อ่าน 1588  ตอบ 5  
รายชื่อสงเคราะห์บุตร (21 ม.ค. 2563)    อ่าน 778  ตอบ 4  
ขอบคุณ จนท. ของ อบต. (11 เม.ย. 2561)    อ่าน 1216  ตอบ 0  
อบต. วังไก่เถื่อน รับสมัครพนักงานมั้ยค่ะ จบอาชีวะป.ว.ส.บัญชีมา ตอนนี้ว่างงานค่ะ (18 ส.ค. 2559)    อ่าน 1902  ตอบ 1  
น้ำประปาหมู่ 3 วังไก่เถื่อน ดำมากใช้น้ำคลองดีกว่ามั้ง นานมากดำตลอด (30 ก.ค. 2559)    อ่าน 1087  ตอบ 0  
ขอโอนย้าย (30 มิ.ย. 2559)    อ่าน 1311  ตอบ 1  
นี่หรือบุคคลที่ท่านเลือกมาเป็นผู้นำตำบลโดยมีคะแนนเป็นอันดับ 2.... (30 ต.ค. 2558)    อ่าน 2452  ตอบ 1  
รับโอนพนักงานส่วนตำบล (16 ต.ค. 2558)    อ่าน 2196  ตอบ 7  
น้ำประปาหมู่ 3 ดำมาก ขุ่นมาก หลายปีเเล้วนะคะ (12 ก.ย. 2557)    อ่าน 1721  ตอบ 0  
เรื่อง เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (เรี [ 18 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ [ 18 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
โครงการพัฒนาทักษะทางด้านกีฬาคาราเต้เพื่อความเป็นเลิศในสถานศึกษาฯ [ 18 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 5 
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบลเพื่อรองรับการ [ 18 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 7 
ขอให้จัดส่งข้อมูลค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง สอบ [ 17 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 8 
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนั [ 17 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 20 
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 17 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 19 
ขอให้จัดส่งข้อมูลค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง สอบ [ 17 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 14 
แผนตรวจงานอปทในเขตสรรคบุุุรี [ 17 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 15 
ด่วนที่สุด แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม ระยะที่ 1 (พ. [ 17 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 9 

กระเช้าเถาวัลย์แดง
   
 
  ประกาศจากระบบ e-GP
 


ซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ SHARP รุ่น MX-M315NV จำนวน 3 กล่อง โดยวิธีเฉ [ 10 พ.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงานกองช่าง หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Fuji Xerox DocuCentre S2010 สีดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงานกองช่าง หมึกถ่ายเอกสาร Fuji Xerox DocuCentre S2010 สีดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงานสำนักปลัด ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร MX-M364 5 หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ค. 2565 ]

 
 
 
 
 
  คุณต้องการให้ อบต.พัฒนาเด้านใดมากที่สุด
  ไฟฟ้าในตำบล
  ประปาในตำบล
  ถนนหนทาง
  การบริการของ อบต.
  สาธารณสุข
  การศึกษาและการเรียนรู้
 


 เริ่มนับ วันที่ 15 มิ.ย. 2553
สายตรงนายก
โทร : 056-451837
องค์การบริหารส่วนตำบลวังไก่เถื่อน อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 17130 โทรศัพท์ : 0-5645-1837 โทรสาร : 0-5645-1837  
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลวังไก่เถื่อน  
จำนวนผู้เข้าชม 10,482,396 เริ่มนับ 15 มิ.ย. 2553 จัดทำโดย : Naxsolution  
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10  
 
ระบบบริหารงานและให้บริการประชาชน
สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลวังไก่เถื่อน
One Stop Service
ชำระค่าขยะออนไลน์