หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบล วังไก่เถื่อน ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลวังไก่เถื่อน
ยินดีต้อนรับสู่
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลวังไก่เถื่อน
นายปิยวัฒน์ วิมล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังไก่เถื่อน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังไก่เถื่อน
สถานีอนามัยตำบลวังไก่เถื่อน
องค์การบริหารส่วนตำบลวังไก่เถื่อน
ใส่ใจในสุขภาพประชาชนในตำบล
อย่างทั่วถึงทุกชุมชน
วัดถ้ำเข้ จ.ชัยนาท
การเกษตรซึ่งเป็นอาชีพหลักในตำบลวังไก่เถื่อน
การเกษตรผลผลิตคุณภาพสูง
โดยการเกษตรในตำบลวังไก่เถื่อน
องค์การบริหารส่วนตำบลวังไก่เถื่อน
ต.วังไก่เถื่อน อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
1
2
3
4
5
ชีวิตวิถีใหม่ มีวินัย ร่วมใจ ล้างมือ ใส่หน้ากากอานามัย เว้นระยะห่าง ให้เป็นนิสัย ทุกคนจะปลอดภัยจากโควิด 19 
การเรียกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 24 (เพิ่มเติม) สน.บถ.  [ 29 ก.พ. 2567 ]
ประชาสัมพันธ์คู่มือ และสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ (e-Learning) ในภารกิจตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.8/ว917  [ 29 ก.พ. 2567 ]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเสวนาวิชาการนานาชาติฯ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว911  [ 29 ก.พ. 2567 ]
ตัวอย่างป้ายประชาสัมพันธ์การจัดงาน (MOI Waste Bank Week - มหาดไทย ปักธงประกาศความสำเร็จ การจัดตั้งธนาคารขยะครบทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.4/ว922  [ 29 ก.พ. 2567 ]
ขอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติตามมาตรการในการดูแลสุขลักษณะและจัดการบ่อกำจัดขยะให้เป็นไปตามกฎหมาย ป้องกันภัยไฟไหม้บ่อขยะ ลดความเสี่ยงสุขภาพประชาชน กสว. มท 0820.2/ว920  [ 29 ก.พ. 2567 ]
แนวทางการขับเคลื่อนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่ดำเนินการออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้ง บ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว921 สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีแนบท้าย บัญชีรายชื่อจังหวัดที่ยังไม่ดำเนินการ  [ 29 ก.พ. 2567 ]
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับวาระการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลที่ขอกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล สน.คท. มท 0808.4/ว4  [ 29 ก.พ. 2567 ]
ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน กรณีบรรจุบุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2567 สน.บถ. มท 0809.2/ว23  [ 29 ก.พ. 2567 ]
แจ้งปฏิทินการส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รอบ 6 ภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ผ่านระบบ GPAX OBEC เพื่อใช้ในการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 (TCAS67) กศ. มท 0816.3/ว848  [ 29 ก.พ. 2567 ]
โครงการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว888  [ 28 ก.พ. 2567 ]
 

 
 
 
   
   
   
   
 
 
 
 
 
ช่องทางตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and [ 12 ก.พ. 2567 ]   อ่าน 60 
ประชาสัมพันธ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift [ 3 ม.ค. 2567 ]   อ่าน 69 
ประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก [ 29 ก.พ. 2567 ]   อ่าน 10 
ประชาสัมพันธ์สื่อที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน ป.ป.ช. [ 29 ก.พ. 2567 ]   อ่าน 10 
ประชาสัมพันธ์รายงานวิจัย เรื่อง การทุจริตและระดับความเสี่ยงต่อการกระทำการทุจริตข [ 29 ก.พ. 2567 ]   อ่าน 13 
ประชาสัมพันธ์การพิจารณาจัดสรรโควตาเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 [ 29 ก.พ. 2567 ]   อ่าน 10 
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะในการพัฒนาท้องถิ่น [ 29 ก.พ. 2567 ]   อ่าน 9 
ประชาสัมพันธ์ให้กับบุคคลหรือเครือข่ายภายใต้กำกับดูแลของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ [ 29 ก.พ. 2567 ]   อ่าน 8 
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรพื้นฐานการพัฒนาเมืองอัจฉริยะเพื่อการประยุกต์ใช้งานจริง (Fun [ 29 ก.พ. 2567 ]   อ่าน 10 
คู่มือการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร องค์การบริหารส่วนตำบลวังไก่เถื่อน [ 28 ก.พ. 2567 ]   อ่าน 14 
ประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และผู้พิการ ครั้งที่ 1/ [ 20 ก.พ. 2567 ]   อ่าน 10 
นายกมอบรถจักรยาน จำนวน 2 คัน ให้เทศบาลตำบลห้วยงู ในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจ [ 20 ก.พ. 2567 ]   อ่าน 13 
ประชาสัมพันธ์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ทำให้คนไทยมีบ้าน [ 19 ก.พ. 2567 ]   อ่าน 13 
ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการร้องทุกข์ ร้องเรียน ผ่านเว็บไซต์ Rongtook.Senate.Go.Th ข [ 19 ก.พ. 2567 ]   อ่าน 11 
ประชาสัมพันธ์ช่องทางแจ้งเหตุ-ฉุกเฉิน [ 16 ก.พ. 2567 ]   อ่าน 12 
ประชาสัมพันธ์ ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยนาท [ 13 ก.พ. 2567 ]   อ่าน 18 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังไก่เถื่อน ได้มอบเงินสด จำนวน 3,000 บาท ให้สำนักงานพั [ 13 ก.พ. 2567 ]   อ่าน 23 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังไ่ก่เถื่อน เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้า [ 5 ก.พ. 2567 ]   อ่าน 26 
ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพ [ 5 ก.พ. 2567 ]   อ่าน 23 
ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือในการติดตามกำกับดูแลไม่ให้เผาในที่โล่งเพื่อลดฝุ่นละออง [ 5 ก.พ. 2567 ]   อ่าน 25 
ทต.โพนางดำออก ประกาศเทศบาลตำบลโพนางดำออก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 1 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 22 
ทต.นางลือ ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่อง กำหนด วัน เวลา และสถานที่การตรวจรับงานจ้างจ้าง [ 1 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 4 
ทต.นางลือ ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่อง กำหนด วัน เวลา และสถานที่การตรวจรับงานจ้างจ้าง [ 1 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 4 
ทต.เจ้าพระยา แจ้งประชาสัมพันธ์การกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจำปี 2567 และ สมัยประช [ 1 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 6 
ทต.ธรรมามูล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 8 
ทต.ธรรมามูล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมตู้ควบคุมประปา หมูที่ 9 ตำบลธรรมามูล โดยวิธีเฉพ [ 1 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 7 
อบต.เที่ยงแท้ ประชาสัมพันธ์ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การแสดงสื่อรณรงค์เพื่อการลด ละ เลิกกา [ 1 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 9 
ทต.แพรกศรีราชา ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อ [ 1 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 6 
อบต.เที่ยงแท้ ประชาสัมพันธ์รายงานประจำปี 2566 งานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ [ 1 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 11 
ทต.โพนางดำออก กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลโพนางดำออก สมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2567 และกำหนดสมั [ 1 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 20 
วัดวิจิตรรังสรรค์
   
 
 
 
บริการ ส่งพัสดุไปต่างประเทศ (27 พ.ค. 2565)    อ่าน 953  ตอบ 0  
สอบถามครับ (27 มี.ค. 2565)    อ่าน 533  ตอบ 1  
ขอแสดงความคิดเห็นค่ะ (9 มี.ค. 2565)    อ่าน 1687  ตอบ 3  
เบี้ยยัีงชีพผู้สูงอายุออกวันไหนคะ เดือนก.พ 65 (9 ก.พ. 2565)    อ่าน 1034  ตอบ 1  
อยากรวย เชิญทางนี้ (21 ต.ค. 2564)    อ่าน 1312  ตอบ 0  
เตือนบุคคลอันตราย (16 ต.ค. 2564)    อ่าน 3626  ตอบ 3  
ติดตามโครงการก่อสร้างถนน ม7 วังไก่เถื่อน (4 มี.ค. 2564)    อ่าน 1421  ตอบ 2  
น้ำประปาหมู่ 3 เฮงซวยจริงๆ * * * โครตเบื่อ ใครดูแลวะ ปัญญาอ่อนทั้งนั้น เป็นมานานมาก (3 ก.พ. 2564)    อ่าน 2652  ตอบ 5  
รายชื่อสงเคราะห์บุตร (21 ม.ค. 2563)    อ่าน 1747  ตอบ 4  
ขอบคุณ จนท. ของ อบต. (11 เม.ย. 2561)    อ่าน 2210  ตอบ 0  
อบต. วังไก่เถื่อน รับสมัครพนักงานมั้ยค่ะ จบอาชีวะป.ว.ส.บัญชีมา ตอนนี้ว่างงานค่ะ (18 ส.ค. 2559)    อ่าน 2901  ตอบ 1  
น้ำประปาหมู่ 3 วังไก่เถื่อน ดำมากใช้น้ำคลองดีกว่ามั้ง นานมากดำตลอด (30 ก.ค. 2559)    อ่าน 1994  ตอบ 0  
ขอโอนย้าย (30 มิ.ย. 2559)    อ่าน 2229  ตอบ 1  
นี่หรือบุคคลที่ท่านเลือกมาเป็นผู้นำตำบลโดยมีคะแนนเป็นอันดับ 2.... (30 ต.ค. 2558)    อ่าน 3542  ตอบ 1  
รับโอนพนักงานส่วนตำบล (16 ต.ค. 2558)    อ่าน 3160  ตอบ 7  
การประชุมเชิงปฏิบัติการ และพิธีมอบโล่รางวัล พัดเกียรติยศ เกียรติบัตรวัดต้นแบบระด [ 1 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 24 
การประชุมชี้แจง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการรายงาน ตรวจสอบ และจัดเก็บแบบรายงานฯ [ 1 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 21 
การดำเนินการรวมรุ่นโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ [ 1 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 17 
โครงการสัมมนาแนวทางการปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองประจำปีฯ [ 1 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 19 
การเพิ่มจำนวนรุ่นโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบการประเมินผลและการราย [ 1 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 16 
รายงานการประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 4/ [ 29 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 48 
แจ้งข้อสั่งการการดำเนินงานการคัดกรอง บำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพ และติดตาม ผู้มีปัญหากา [ 29 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 18 
ด่วนที่สุด โอน (ย้าย) พนักงานสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งผู้ช [ 29 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 27 
ผลการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค)ฯ [ 29 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 20 
การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล (เรียน นาย [ 29 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 15 
กระเช้าเถาวัลย์แดง
   
 
  ประกาศจากระบบ e-GP
 


จ้างเหมาทำป้ายไวนิล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอ [ 12 ก.พ. 2567 ]ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังไก่เถื่อน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.พ. 2567 ]จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังไก่เถื่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.พ. 2567 ]จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวังไก่เถื่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.พ. 2567 ]จ้างเหมาซ่อมแซมห้องน้ำภายนอกอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวังไก่เถื่อน และทางเข้าสำนักงานองค์การ [ 2 ก.พ. 2567 ]

 
 
 
 
 
  คุณต้องการให้ อบต.พัฒนาเด้านใดมากที่สุด
  ไฟฟ้าในตำบล
  ประปาในตำบล
  ถนนหนทาง
  การบริการของ อบต.
  สาธารณสุข
  การศึกษาและการเรียนรู้
 


 เริ่มนับ วันที่ 15 มิ.ย. 2553
สายตรงนายก
โทร : 056-451837
องค์การบริหารส่วนตำบลวังไก่เถื่อน อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 17130 โทรศัพท์ : 0-5645-1837 โทรสาร : 0-5645-1837  
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลวังไก่เถื่อน  
จำนวนผู้เข้าชม 15,065,195 เริ่มนับ 15 มิ.ย. 2553 จัดทำโดย : Naxsolution  
แผนผังเว็บไซต์  
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10  
 
ศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ
(One Stop Service)
CLICK
Facebook อบต.วังไก่เถื่อน
CLICK
YouTube อบต.วังไก่เถื่อน
CLICK
@wangkaituean_sao
CLICK
พูดคุยกับ อบต.วังไก่เถื่อน
CLICK
คำร้องทุกข์-ร้องเรียน
CLICK
แบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก (EIT)
CLICK