หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 5 บ้านท่าบ้านหลวง (ถนนหลังอีซูซุ จำกัด สาขาหันคา) กว้าง 3.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.12 เมตร ยาว 1,200 เมตร โดยใช้ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 432.00 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 เม.ย. 2562 ]จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 8 บ้านวังกระชาย จากบึงระหานบัวสุดเขตหมู่ที่ 8 กว้าง 3.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.12 เมตร ยาว 1,200 เมตร โดยใช้ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 432.00 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 เม.ย. 2562 ]จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 5 บ้านท่าบ้านหลวง (ถนนหลังอีซูซุ จำกัด สาขาหันคา) กว้าง 3.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.12 เมตร ยาว 1,200 เมตร โดยใช้ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 432.00 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 เม.ย. 2562 ]จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 8 บ้านวังกระชาย จากบึงระหานบัวสุดเขตหมู่ที่ 8 กว้าง 3.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.12 เมตร ยาว 1,200 เมตร โดยใช้ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 432.00 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 เม.ย. 2562 ]

  (1)