หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ คอนกรีต สายบ้านควาย-ท่าศาลเจ้า หมู่ที่ 7 บ้านควาย ตำบลวังไก่เถื่อน กว้าง 8 เมตร ยาว 1,945 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,560 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลวังไก่เถื่อน อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 18 มี.ค. 2564 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ คอนกรีต สายบ้านเข้าบ้านพราน-บ้านพราน หมู่ที่ 11 บ้านพราน ตำบลวังไก่เถื่อน กว้าง 8 เมตร ยาว 1,945 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,560 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลวังไก่เถื่อน อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 18 มี.ค. 2564 ]จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 E-Smart Service โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 มี.ค. 2564 ]จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับการประชุมประชาคมระดับหมู่บ้านและระดับตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 มี.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว องค์การบริหารส่วนตำบลวังไก่เถื่อน ตามรายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 มี.ค. 2564 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว องค์การบริหารส่วนตำบลวังไก่เถื่อน จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.พ. 2564 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวิจิตรรังสรรค์ จำนวาน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.พ. 2564 ]ซื้อซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนกระโดน จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.พ. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) ตามรายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.พ. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) ตามรายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.พ. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 28