หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างโครงการปรับปรุงห้องทำงานผู้บริหารและห้องกิจการสภา จำนวน 3 ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ส.ค. 2565 ]ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ค. 2565 ]จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนน 3039 ถึงบ้านนางฉลอง ประหวั่น หมู่ที่ 8 กว้าง 3 เมตร ยาว 110 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 330 ตร.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.ค. 2565 ]จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถขยะ ทะเบียน 81-3003 หมายเลขครุภัณฑ์ 011-54-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ค. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบึงอ้อ ฝั่งเหนือ หมู่ที่ 4 ตำบลวังไก่เถื่อน กว้าง 4 เมตร ยาว 535 เมตร หนา 0.05 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,140 ตาราเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลวังไก่เถื่อน อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 6 ก.ค. 2565 ]จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถขยะ ทะเบียน 81-3003 หมายเลขครุภัณฑ์ 011-54-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.ค. 2565 ]จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถขยะ ทะเบียน 81-3003 หมายเลขครุภัณฑ์ 011-54-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.ค. 2565 ]จ้างจัดการเว็บไซต์เครือข่าย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดชัยนาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.ค. 2565 ]จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านห้วยตาสี จากถนนคอนกรีต ถึงนานายทองหยุด พวงแย้ม กว้าง 3 เมตร ยาว 110 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 330 ตร.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 มิ.ย. 2565 ]จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายเฉลิม มงคลหัตถี หมู่ที่ 4 กว้าง 3 เมตร ยาว 110 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 330 ตร.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 มิ.ย. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 43