หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลวังไก่เถื่อน
ยินดีต้อนรับสู่
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลวังไก่เถื่อน
นางชัญญาภัต กาญจนาวิภัติ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังไก่เถื่อน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังไก่เถื่อน
สถานีอนามัยตำบลวังไก่เถื่อน
องค์การบริหารส่วนตำบลวังไก่เถื่อน
ใส่ใจในสุขภาพประชาชนในตำบล
อย่างทั่วถึงทุกชุมชน
วัดถ้ำเข้ จ.ชัยนาท
การเกษตรซึ่งเป็นอาชีพหลักในตำบลวังไก่เถื่อน
การเกษตรผลผลิตคุณภาพสูง
โดยการเกษตรในตำบลวังไก่เถื่อน
องค์การบริหารส่วนตำบลวังไก่เถื่อน
ต.วังไก่เถื่อน อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
1
2
3
4
5
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เศรษฐกิจมั่นคง ดำรงรักษาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

 
 
 
     อบต.วังไก่เถื่อน ได้ยกฐานะขึ้นเป็นจากสภา ตำบลขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวัน ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540 ตามประกาศ กระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2539 ลงในราชกิจจานุเบกษา ฉบับทั่วไป เล่มที่ 113 ตอนพิเศษ 52 ง.ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2539 และได้เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน ตำบล (ครั้งแรก) เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2540 และได้ครบวาระ 4 ปี เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม
2544 ซึ่งอำเภอหันคาประกาศให้มี การเลือกตั้ง ใหม่ (ครั้งที่ 2) เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2544 (ครั้งที่ 3) เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2548 มีสมาชิกสภาองค์การบริหาร ส่วนตำบลทั้งหมด 22 คน จากจำนวน 11 หมู่ บ้าน
 
   

จำนวนประชากรทั้งสิ้น 7,721 คน
 
ชาย 3,724 คน
    คิดเป็นร้อยละ 48.23
 
หญิง 3,997 คน
    คิดเป็นร้อยละ 51.77

จำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 2,871
ครัวเรือน

ประชากรมีความหนาแน่นเฉลี่ย 119 คน/ตารางกิโลเมตร
 
   
    ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางด้าน     เกษตรกรรม
 
   
  - ปั๊มน้ำมันและก๊าซ 2 แห่ง
  - โรงสีข้าว 6 แห่ง
 
 
     ในอดีตกาลนานมาแล้ว มีแม่น้ำท่าจีนไหลผ่านบริเวณ หมู่ที่ 3 บ้านดอนกะโดน บริเวณเดียวกันมีแอ่งน้ำกว้างขนาดใหญ่ไหลเชี่ยวมาก เป็นวังวนน้ำท่วมขังตลอดปี เป็นแหล่งพืชพันธุ์ธัญญาหาร มีสัตว์ป่าน้อย ใหญ่มาอาศัยอยู่บริเวณนี้จำนวนมาก โดยเฉพาะไก่ป่า ชาวบ้านจึงเรียก บริเวณนี้ว่า "วังไก่เถื่อน" เรียกกันติดปากจนกลาย มาเป็นชื่อหมู่บ้านในที่สุดซึ่งในเวลาต่อมาก็ได้ยกฐานะขึ้นเป็นตำบลจนถึงปัจจุบัน
 
  ทิศใต้ ติดต่อ ต.ปากน้ำ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี  
  ทิศตะวันตก ติดต่อ เทศบาลตำบลหันคา อ.หันคา จ.ชัยนาท  
 
ลักษณะภูมิอากาศของพื้นที่ อยู่ใต้อิทธิพลของลมมรสุมที่พัดผ่าน ทำให้ สามารถแบ่งฤดูกาลออกได้ 3 ฤดูกาล คือ
ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่ เดือนพฤษภาคม ถึงกลางเดือนตุลาคม โดย ได้รับอิทธิพล จากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งเป็นลมร้อนและชื้น พัดมาจากมหาสมุทร อินเดียผ่านอ่าวไทย ทำให้ฝนตกชุกทั่วไป
ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่ กลางเดือนตุลาคม ถึงเดือนกุมภาพันธ์ ได้รับอิทธิพล จากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจะพัดพาความแห้งแล้ง และหนาวเย็น มาจากประเทศจีนเข้ามาปกคลุมประเทศไทยทำให้อากาศหนาวเย็นโดยทั่วไป
ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่ เดือนกุมภาพันธ์ ถึงปลายเดือนเมษายนระยะนี้เป็นช่องว่าง ของฤดูมรสุมจึงมีลมพัดจากทิศใต้และตะวันออก เฉียงใต้ พัดปกคลุมทำให้ มีอากาศร้อนอบอ้าวทั่วไป
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังไก่เถื่อน ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 4 ตำบลวังไก่เถื่อน อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท มีเนื้อที่ประมาณ 64.93 ตารางกิโลเมตร (40,584 ไร่) ภูมิประเทศส่วนใหญ่ โดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มติดแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำท่าจีนและพื้นที่เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำ, น้ำขังตลอดปี ประชากร ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม เช่น ทำนา, ทำสวนผลไม้ (ส้มโอ, มะม่วง, มะปราง, มะนาว, ชมพู่) ทำประมงน้ำจืด (เลี้ยงปลา) ตามบึงหนอง  
 
 
  1 บ้านคลองคต 116 34 150 203 199 402  
2 บ้านคลองคต 181 26 207 259 289 548
  3 บ้านดอนกระโดน 305 37 342 483 513 996  
4 บ้านท่าบ้านหลวง 377 74 451 488 507 995
  5 บ้านท่าบ้านหลวง 263 38 301 360 418 778  
6 บ้านห้วยตาสี 175 20 195 307 334 641
  7 บ้านควาย 273 5 278 408 471 879  
8 บ้านวังกระชาย 328 26 354 448 468 916
  9 บ้านถ้ำเข้ 181 23 204 290 270 560  
10 บ้านสะตือสิงห์ 176 39 215 271 292 563
  11 บ้านพราน 149 25 174 207 236 443  
  รวม 2,524 347 2,871 3,724 3,997 7,721
 
  ที่มา : ข้อมูลจากสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ข้อมูล ณ วันที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559
 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร : 0-564-51837
องค์การบริหารส่วนตำบลวังไก่เถื่อน อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 17130 โทรศัพท์ : 0-5645-1837 โทรสาร : 0-5645-1837
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลวังไก่เถื่อน
จำนวนผู้เข้าชม 3,452,060 เริ่มนับ 15 มิ.ย. 2553 จัดทำโดย : Naxsolution
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10