ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เศรษฐกิจมั่นคง ดำรงรักษาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

 
 
 
โครงการบัณฑิตน้อย  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลวังไก่เถื่อน ร่วมกับคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนกะโดน ร่วมจัดกิจกรรมการมอบใบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อย เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2556 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนกะโดน

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 เม.ย. 2556 เวลา 08.19 น. โดย คุณ สุรชัย ดีล้อม

ผู้เข้าชม 770 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย