ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เศรษฐกิจมั่นคง ดำรงรักษาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

 
 
รายละเอียดด้านบนครับ
 
การแต่งตั้งรองนายกและเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังไก่เถื่อน  
 

ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังไก่เถื่อน ได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งรองนายกและเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังไก่เถื่อน เพื่อช่วยเหลืองานและบริหารจัดการตามภารกิจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังไก่เถื่อน

 

ข่าว ณ. วันที่ 3 ก.ค. 2555 เวลา 10.08 น. โดย คุณ สุรชัย ดีล้อม

ผู้เข้าชม 7130 ท่าน