[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... หน้าสุดท้าย >> [12]

สมนิชาขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
สมนิชา พุ่มพันธ์วงษ์
เทศบาลตำบล ห้วยกรด
จังหวัด ชัยนาท


วิภาดาขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
วิภาดา โพธิ์เกิด
เทศบาลตำบล ห้วยกรด
จังหวัด ชัยนาท


นางสายสวาทขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางสายสวาท สุพรรณ
องค์การบริหารส่วนตำบล เขาท่าพระ
จังหวัด ชัยนาท


กรรณิการ์ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
กรรณิการ์ กันเกิด
เทศบาลตำบล ตลุก
จังหวัด ชัยนาท


รัตติญาขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
รัตติญา กันเกิด
เทศบาลตำบล ตลุก
จังหวัด ชัยนาท


รัติญาขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
รัติญา กันเกิด
เทศบาลตำบล ตลุก
จังหวัด ชัยนาท


พิทยาขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
พิทยา กันเกิด
เทศบาลตำบล ตลุก
จังหวัด ชัยนาท


สุดใจขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
สุดใจ กันเกิด
เทศบาลตำบล ตลุก
จังหวัด ชัยนาท


จิราภรณ์ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
จิราภรณ์ กันเกิด
เทศบาลตำบล ตลุก
จังหวัด ชัยนาท


ทศมาศขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญปกเกล้า

ปวงชนชาวไทยตลอดไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ทศมาศ สาดสิน
เทศบาลตำบล หาดอาษา
จังหวัด ชัยนาท


เด็กชายคุณาธิปขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
เด็กชายคุณาธิป พุกดวง
เทศบาลตำบล บางหลวง
จังหวัด ชัยนาท


นางนิรมลขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางนิรมล พรมมา
องค์การบริหารส่วนตำบล หันคา
จังหวัด ชัยนาท


นางสาวอุษาขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางสาวอุษา อังกาบเพ็ชร
เทศบาลตำบล นางลือ
จังหวัด ชัยนาท


นายบรรเทาขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นายบรรเทา เกตุจันทร์
เทศบาลตำบล แพรกศรีราชา
จังหวัด ชัยนาท


นางสาวชมพูนุชขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางสาวชมพูนุช ลอยเลี้ยง
องค์การบริหารส่วนตำบล เด่นใหญ่
จังหวัด ชัยนาท


นายไพศาลขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นายไพศาล กลิ่นมา
เทศบาลตำบล นางลือ
จังหวัด ชัยนาท


นางฤทัยรัตน์ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางฤทัยรัตน์ กล่ำพันธุ์ดี
องค์การบริหารส่วนตำบล เด่นใหญ่
จังหวัด ชัยนาท


ขนิษฐาขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัย

ที่สมบูรณ์ แข็งแรง
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ขนิษฐา และครอบครัว
เทศบาลตำบล ห้วยกรด
จังหวัด ชัยนาท


จิรภัทรขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญปกเกล้า

ปวงชนชาวไทยตลอดไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
จิรภัทร กันอ่ำ
องค์การบริหารส่วนตำบล เด่นใหญ่
จังหวัด ชัยนาท


นางสาวณัชชาขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญปกเกล้า

ปวงชนชาวไทยตลอดไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางสาวณัชชา โตจีน
เทศบาลตำบล นางลือ
จังหวัด ชัยนาท


นางสาวปณิตาขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัย

ที่สมบูรณ์ แข็งแรง
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางสาวปณิตา โตจีน
เทศบาลตำบล นางลือ
จังหวัด ชัยนาท


น้ำฝนขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
น้ำฝน เกิดม่วง
องค์การบริหารส่วนตำบล วังไก่เถื่อน
จังหวัด ชัยนาท


นายเสกสรรขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นายเสกสรร ปั้นเนตร
องค์การบริหารส่วนตำบล เด่นใหญ่
จังหวัด ชัยนาท


นายสมเศียรทีฑายุโก โหตุ มหาราชา
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นายสมเศียร ปั้นเนตร
องค์การบริหารส่วนตำบล เด่นใหญ่
จังหวัด ชัยนาท


นางฉลวยขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญปกเกล้า

ปวงชนชาวไทยตลอดไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางฉลวย ปั้นเนตร
องค์การบริหารส่วนตำบล เด่นใหญ่
จังหวัด ชัยนาท


นายสมปองขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัย

ที่สมบูรณ์ แข็งแรง
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นายสมปอง ทนช่างยา
องค์การบริหารส่วนตำบล เด่นใหญ่
จังหวัด ชัยนาท

x
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
294
แสดงรายชื่อผู้ลงนามฯ
องค์การบริหารส่วนตำบล วังไก่เถื่อน
ลงนามถวายพระพร
 
 
ใส่ได้ 32 อักษร
ใส่ได้ 32 อักษร